Definicions Català

  • Extensió d'un extrem a l'altre d'una superfície; es mesura amb quilòmetres, metres, centímetres, etc: abans de comprar un moble hem de saber la llargària que té. sin:  llarg,  llargada,  longitud