Definicions Català

  • Donar un impuls fort a una cosa per projectar-la o enviar-la en una direcció, generalment en l'aire: un veí va llançar aigua des del balcó. sin:  aviar,  gitar,  llençar
  • Dirigir paraules o expressions cap a algú, generalment quan s'està enfadat: llançar una mirada d'enuig; llançar un crit. sin:  llençar
  • Donar a conèixer al públic alguna cosa, especialment un producte per mitjà de la publicitat: la seva empresa ha llançat un nou perfum al mercat. sin:  llençar
  • Tirar una cosa que ja no serveix o que no funciona a un lloc adequat. sin:  llençar
  • llançar-se  Dirigir-se o precipitar-se amb rapidesa o violència sobre algú o sobre alguna cosa: el falcó es va llançar sobre la seva presa. sin:  llençar-se
  • Decidir-se a emprendre una acció o una activitat amb energia, valor o violència: no té cap por a llançar-se al món laboral. sin:  embrancar-se,  llençar-se