Definicions Català

  • Arma formada per un pal llarg de fusta amb una punta de ferro tallant i afilada: en molts pobles africans cacen amb llança.
  • Peça llarga de fusta que surt de la part davantera d'un carruatge i que serveix per dirigir-lo i per subjectar-hi els animals de tir.