Definicions Català

  • [organisme] Que té la funció de fer lleis: els parlaments de les comunitats autònomes són assemblees legislatives.