Definicions Català

  • Que és permès o manat per la llei, o que es correspon amb el que diu la llei: robar no és legal. sin:  legítim,  lícit