Definicions Català

  • Activitat que consisteix a interpretar el significat d'una sèrie de signes escrits: la lectura d'un llibre; la lectura d'un jeroglífic.
  • Text o obra que es llegeix: hi ha lectures que estimulen la imaginació.
  • Fet de reproduir o interpretar les dades informàtiques emmagatzemades: el disc dur s'ha fet malbé i no permet la lectura dels fitxers.