Definicions Català

  • Pica fixa, normalment de porcellana o de ceràmica, amb una o més aixetes i un desguàs, que s'acostuma a instal·lar als banys per rentar-se les mans, la cara o les dents.
  • Habitació equipada amb una d'aquestes piques, un vàter, una dutxa, etc: en Joan és al lavabo afaitant-se. sin:  vàter