Definicions Català

  • anatomia Òrgan de l'aparell respiratori en forma de tub i de parets musculoses que està situat entre la faringe i la tràquea: les cordes vocals es troben a la laringe.