Definicions Català

  • De la lògica o que té relació amb aquesta ciència.
  • Que es correspon amb la raó o amb el sentit comú:és lògic que ens sentim malament quan som testimonis d'una injustícia. sin:  racional,  raonable
  • [persona] Que es dedica a l'estudi de la lògica: la Maria és una gran lògica i fa classes a la universitat des de fa molts anys.