Definicions Català

  • [substància] Que es troba en un estat que no és sòlid ni gasós i que s'adapta a la forma del recipient que el conté: l'aigua, la llet o el vinagre són líquids.
  • gramàtica [consonant] Que pot anar al darrere d'una consonant muda i davant d'una vocal i formen una síl·laba, com a glaçó o drama: la l i la r són consonant líquides.
  • economia Diner en efectiu.