Definicions Català

  • Ser la causa o el motiu raonable d'alguna cosa: la greu malaltia de la mare justifica el seu mal geni.
  • Demostrar o provar alguna cosa, especialment amb documents escrits: aquests rebuts justifiquen les despeses.
  • Fer que totes les línies d'un text imprès tinguin la mateixa llargada: els tipògrafs han de justificar els textos.
  • Demostrar la innocència d'algú: no ha vingut però s'ha justificat dient que li ha sorgit un imprevist.