Definicions Català

  • Demostració de la causa o el motiu raonable d'alguna cosa: la directora m'exigeix la justificació de les despeses de l'oficina.