Definicions Català

  • Combat entre dos cavallers armats amb llança que es feia com a entrenament o com a exhibició en un torneig durant l'edat mitjana.
  • Competició literària: han organitzat una justa poètica entre alumnes de diversos instituts.