Definicions Català

  • Autoritat o poder per jutjar i aplicar lleis: només l'alcalde té jurisdicció en aquest assumpte.
  • Territori on s'exerceix aquesta autoritat o poder: aquesta ciutat és fora de la jurisdicció del bisbe.