Definicions Català

  • Part per on s'uneixen dues o més coses. sin:  junta
  • Peça de goma o d'algun altre material flexible que es col·loca on s'uneixen dos tubs per assegurar que quedin ben units. sin:  junta
  • Unió entre dues peces rígides que permet cert moviment entre elles: la juntura dels ossos. sin:  articulació
  • Mecanisme de metall o de plàstic format per dues peces unides amb un eix comú, que es fixen en dues superfícies separades, una fixa i una altra de mòbil, per ajuntar-les i permetre el gir de l'una sobre l'altra. sin:  frontissa,  golfo