Definicions Català

  • Pacte o acord entre dues o més persones, segons el qual qui encerti alguna cosa o guanyi el joc s'emportarà el premi que s'ha establert abans: van fer una juguesca a veure qui arribava primer i la va perdre ella. sin:  aposta