Definicions Català

  • Reflexionar i decidir, l'autoritat corresponent, a favor o en contra dels actes d'algú i emetre'n una sentència. sin:  jutjar
  • Formar una opinió raonada sobre algú o alguna cosa. sin:  jutjar