Definicions Català

  • Període de la vida comprès entre la infància i l'edat adulta: durant la seva joventut va fer molts viatges.
  • Energia i vitalitat pròpies d'aquest període de la vida: encara que tingui seixanta anys, és en plena joventut.
  • Jovent: l'entrada al museu té un preu especial per a la joventut. sin:  jovenalla
  • Primera etapa de l'existència i el desenvolupament d'alguna cosa: aquest quadre pertany a la joventut artística de la pintora.