Definicions Català

  • Terreny on es conreen plantes i flors ornamentals per a fer-lo agradable: un jardí envoltava la casa jardí botànic Jardí on es cultiven plantes de moltes menes per poder-les estudiar o perquè el públic les pugui veure: hem visitat un jardí botànic que té moltes plantes exòtiques.