Definicions Català

  • Doctrina religiosa dels musulmans que es basa en el llibre de l'Alcorà i que considera que Mahoma és l'únic profeta de Déu. sin:  islamisme
  • Conjunt dels pobles i de les nacions que segueixen majoritàriament aquesta doctrina: l'art de l'islam.