Definicions Català

  • Que té relació amb la doctrina religiosa de l'islam fundada per Mahoma. sin:  mahometà,  musulmà