Definicions Català

  • Que no és real: els personatges dels contes són irreals. sin:  fictici