Definicions Català

  • Que no es fa d'una manera voluntària o conscient: un cop ràpid al genoll fa fer un moviment involuntari amb la cama. sin:  mecànic