Definicions Català

  • Demanar a una persona que participi en una celebració o en qualsevol altre acte com a obsequi: t'invito a dinar a casa. sin:  convidar
  • Pagar el preu del que un altre o uns altres beuen o mengen: m'ha invitat a una copa. sin:  convidar
  • Animar una persona a fer alguna cosa: m'han invitat a explicar-me. sin:  convidar