Definicions Català

  • Fet de mirar de saber alguna cosa examinant-ne atentament tots els detalls: després d'una llarga investigació, la detectiu va descobrir qui era el criminal. sin:  recerca
  • Fet d'estudiar una matèria o una ciència per augmentar-ne els coneixements. sin:  recerca