Definicions Català

  • [argument] Que no és correcte perquè no està ben pensat o perquè no reuneix les condicions necessàries: han declarat l'acord actual invàlid.
  • [persona] Que té una deficiència física o psíquica que li impedeix fer certes activitats: va tenir cura de la mare invàlida durant molts anys.