Definicions Català

  • Fer que algú o alguna cosa entri dins d'un lloc: vaig introduir la targeta al caixer i se la va quedar; tots quatre es van introduir al cotxe. sin:  ficar
  • Fer que algú entri a formar part d'una societat o comunitat: amb els seus contactes va introduir-lo a l'alta societat.
  • Posar en ús alguna cosa nova o que abans no es coneixia: aquesta empresa ha introduït un sistema nou de treball.