Definicions Català

  • Espai o distància que hi ha entre dos moments o entre dos punts: ens veiem a intervals regulars, generalment, un cop al mes; els ametllers estan plantats a intervals de dos metres.
  • música Distància o diferència de to que hi ha entre dues notes: entre el do i el re hi ha l'interval d'un to.