Definicions Català

  • Aturada d'alguna cosa que es feia: si un jugador es lesiona, es produeix la interrupció del partit.