Definicions Català

  • Que passa en dues o més nacions o entre persones de dues o més nacions: comerç internacional.