Definicions Català

  • Que està situat a dins: alguna peça del mecanisme intern del rellotge està espatllada.
  • De l'interior o que hi té relació: medicina interna.
  • [persona] Que viu al mateix lloc on treballa o estudia: alumnes interns; els interns del col·legi tornen a casa per a les vacances.
  • [metge] Que fa l'especialització o les pràctiques en un hospital: l'intern observava atentament la intervenció de la cirurgiana.
  • Persona que compleix una condemna en una presó.