Definicions Català

  • Profit o avantatge que algú busca: miren només el seu propi interès.
  • Valor o utilitat que té una cosa per si mateixa:és un monument d'interès històric per a la ciutat.
  • Atracció o inclinació cap a alguna cosa: tinc un interès especial per aquesta feina.
  • economia Quantitat que dóna un banc cada cert temps per tenir-hi diners dipositats: amb un compte a terme fix obtindràs un interès més alt.
  • economia Quantitat que s'ha de pagar, generalment a un banc, per fer servir diners rebuts d'un préstec.
  • interessos  Béns o propietats d'algú: té interessos en una empresa de serveis.
  • Avantatges o necessitats d'una persona o d'un grup de persones: ho fem pels interessos de la comunitat.