Definicions Català

  • Esforçar-se a fer alguna cosa, encara que no es tingui la certesa d'aconseguir-la: algú ha intentat robar-me el cotxe. sin:  pretendre