Definicions Català

  • Que no n'hi ha prou: l'ajut que hem aconseguit és insuficient per pal·liar el problema. sin:  pobre
  • Nota o qualificació acadèmica que indica que no s'ha arribat al nivell mínim exigit per aprovar. sin:  suspens