Definicions Català

  • Comunicar coneixements, habilitats, idees o experiències a algú, seguint un mètode perquè ho aprengui: el professor instrueix els seus alumnes. sin:  ensenyar
  • instruir-se  Rebre coneixements i aprendre. sin:  estudiar
  • dret Fer les accions necessàries per jutjar una causa: la jutgessa que instruïa el cas no va voler fer declaracions a la premsa.