Definicions Català

  • Conjunt de coneixements adquirits:és una persona amb una sòlida instrucció. sin:  formació instrucció militar Conjunt de coneixements i pràctiques per formar soldats.
  • dret Començament i desenvolupament d'un procés o expedient: ella és la jutgessa que porta la instrucció del cas.
  • instruccions  Conjunt de normes o indicacions que es donen per fer una activitat o per instal·lar i fer servir un aparell: abans d'engegar el rentaplats cal consultar el manual d'instruccions.