Definicions Català

  • Establiment o fundació d'alguna cosa que abans no hi era: tothom va acordar la institució d'una comissió investigadora.
  • Organisme fundat per dur a terme una funció, especialment d'interès públic: la universitat és una institució d'ensenyament.
  • institucions  Conjunt de lleis o organitzacions fonamentals d'un estat, una nació o una societat: les institucions han d'estar al servei del ciutadà.