Definicions Català

  • Període de temps molt curt: t'han telefonat fa un instant. sin:  moment