Definicions Català

  • Examinar i observar atentament alguna cosa: els bombers inspeccionaven l'edifici per descobrir el focus de l'incendi. sin:  controlar,  reconèixer