Definicions Català

  • Que és molt petit, poc important, o que no té valor: no es queixi, li venc per una quantitat insignificant; parlava de coses insignificants. sin:  nimi