Definicions Català

  • Animal petit invertebrat amb el cos dividit en cap, tòrax i abdomen, tres parells de potes i dues antenes, que respira per unes tràquees comunicades amb l'exterior, i que pot tenir dues o quatre ales: les formigues, les abelles, els escarabats i les papallones són de la classe dels insectes.
  • insectes zoologia Classe d'aquests animals invertebrats.