Definicions Català

  • Senyal o figura distintiva, especialment la que se subjecta a la roba: el general porta diverses insígnies i medalles a l'uniforme. sin:  ensenya
  • Bandera o ensenya que es fa servir com a distintiu: el vaixell duia la insígnia reial.