Definicions Català

  • Costat oposat al que es considera principal d'una cosa. sin:  revés