Definicions Català

  • Causar una forta excitació o una gran impaciència: les males notícies van inquietar els pares; de nit m'inquieto si sento remors. sin:  agitar,  alarmar,  neguitejar