Definicions Català

  • Entrada d'algú en un hospital o algun altre establiment sanitari per sotmetre's a un tractament mèdic.
  • Entrada d'algú o d'alguna cosa en un grup, un conjunt o una institució: l'ingrés d'un estudiant a la universitat.
  • Leveren van geld aan een bank of een spaarbank voor houden: Ga naar het vak om de uitbetaling van de middelen deze maand.
    Lliurament de diners a un banc o una caixa d'estalvis perquè els guardin: vés a la caixa a fer l'ingrés de la recaptació d'aquest mes.
  • Quantitat de diners que es lliura per aquest motiu: ha fet un ingrés milionari.
  • ingressos  Quantitat de diners que es guanyen d'una manera periòdica i regular: els ingressos familiars van disminuir quan el pare es va quedar sense feina.