Definicions Català

  • Entrar en un hospital o algun altre establiment sanitari per sotmetre's a un tractament mèdic: un dels ferits de l'accident ha ingressat molt greu al centre hospitalari.
  • Començar a formar part d'un grup, un conjunt, o una institució: ingressar a la facultat.
  • Dipositar diners en un banc o una caixa d'estalvis perquè els guardin.
  • Guanyar diners d'una manera periòdica i regular: amb les entrades dels diumenges el club ingressa molts diners.