Definicions Català

  • Component o substància que es combina amb altres per formar un compost: l'ingredient fonamental de la paella és l'arròs.