Definicions Català

  • De la informació o que hi té relació.
  • Programa de ràdio o televisió que transmet notícies: procuro no perdre'm mai l'informatiu de les tres. sin:  noticiari