Definicions Català

  • Comunicar una notícia o un conjunt de notícies a algú que no les coneixia: el locutor informava els oients; un veí m'ha informat de l'incendi de la fàbrica.
  • informar-se  Reunir notícies sobre algú o alguna cosa: abans de contractar-la, vull informar-me bé sobre aquesta persona.