Definicions Català

  • Conjunt de coneixements científics i tècnics que s'ocupen del tractament de la informació mitjançant ordinadors electrònics.